Kulturní dědictví ve střední a východní Evropě

Etnologický ústav AV ČR participoval na organizaci konference mezioborové výzkumné skupiny Heriscope

«
»